flag SKflag ENflag DEflag RU

Poistenie

Ak ste sa rozhodli kúpiť automobil ponúkame Vám bezplatné a rýchle vybavenie poistenia Vášho nového vozidla za výhodných podmienok. Odporúčame Vám povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie automobilu - zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo Vás ochráni, ak prevádzkou svojho automobilu spôsobíte škodu na zdraví alebo na majetku ostatným účastníkom cestnej premávky. So zákonným poistením získate často možnosť bezplatne využívať aj asistenčnú službu, ktorá je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti automobilu následkom poruchy alebo nehody na Slovensku i v zahraničí.

Havarijné poistenie je spoľahlivou ochranou proti nebezpečenstvám ohrozujúcim Vaše pohodlie na cestách. Dá sa obyčajne uzatvoriť:

  • Pre prípad poškodenia alebo zničenia automobilu v dôsledku havárie
  • Pre prípad odcudzenia automobilu
  • Pre prípad poškodenia alebo zničenia automobilu v dôsledku živelnej udalosti
  • Pre prípad smrti následkom havárie
  • Úrazové poistenie osôb v automobile
  • Pre nadštandardnú výbavu automobilu
  • Poistenie batožiny

Ak máte záujem o poistenie Vášho vozidla máte možnosť si vybrať poisťovňu, ktorá bude spĺňať Vaše požiadavky.